Alle leeftijden over actief ouder worden

Vlaamse Ouderenraad
Conferentie/seminarie/publiek debat ? Sensibiliserings-/informatiecampagne
Brussel ? Vlaanderen
Op 27 april presenteert de Vlaamse Ouderenraad vzw, adviesorgaan van de 60-plussers, zijn visie op ‘actief ouder worden’. Vanuit verschillende invalshoeken wordt over het thema gedebatteerd. Ook de visie van de Vlaamse Jeugdraad wordt gevraagd.

De Vlaamse Ouderenraad benadert het thema ‘actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties’ vanuit twee invalshoeken. Enerzijds kan het bevorderen van ‘actief ouder worden’ gezien worden als een politiek antwoord op de maatschappelijke problemen die voortvloeien uit de vergrijzing van onze samenleving. Daarbij wordt veelal gedacht aan de betaalbaarheid en sociale houdbaarheid van pensioenstelsels en gezondheidzorg die langer werken noodzakelijk maken. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een bredere opvatting van ‘actief ouder worden’ waarbij aandacht besteed wordt aan de plaats en bijdrage van ouderen in de samenleving o.a. de rol van ouderen als mantelzorger, de vele uren vrijwilligerswerk, hun potentieel als consumenten, en aan hun politieke rol. Anderzijds is ‘actief ouder worden’ voor de Vlaamse Ouderenraad ook een antwoord op de vraag: ‘wat is goed ouder worden gezien de langere levensverwachting?’. Uit gerontologische studies blijkt dat ‘goed’ ouder worden te maken heeft met: zelfzorg, betaald of vrijwillig werken, levenslang leren, sociale contacten met familie en vrienden, in verenigingsleven of via Facebook en Twitter, fysiek bewegen en sport en gezonde voeding. De Vlaamse Ouderenraad onderschrijft dat ‘actief ouder worden’ gekaderd moet worden in de solidariteit tussen de generaties waarbij ook aandacht is voor kwetsbare en arme ouderen.

WANNEER?

27 april 2012 van 10.00 tot 12.30 uur

WAAR?

Koninklijke Bibliotheek van Belgie

Keizerslaan 2/ Keizerslaan 4 voor rolstoelgebruikers

1000 Brusse