Print deze pagina

Over EY 2012

Omdat we langer leven en gezond blijven dan ooit, moeten we ons ervan bewust worden welke mogelijkheden dat creëert. Daarom is het de ambitie van het Europees Jaar om de publieke opinie te sensibiliseren voor twee thema’s: de bijdrage van ouderen aan de samenleving en het belang van solidariteit tussen de generaties.

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert actief ouder worden als een proces waarin de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid geoptimaliseerd worden, om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren naarmate ze ouder worden. 

Solidariteit tussen de generaties betekent onderlinge steun en samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen voor economische en sociale vooruitgang van de samenleving.

Het Europees Jaar in België werd voorbereid door een groot aantal betrokkenen met uiteenlopende achtergronden. Samen hebben zij een werkprogramma opgesteld. Dit programma is slechts een uitgangspunt; een ‘levend document’, dat voortdurend bijgewerkt moet worden. Het is toegankelijk voor alle organisaties die initiatieven willen organiseren.

Voor België is de lancering voorzien op 7 maart in de gebouwen van de Résidence Palace. Tegelijk zal de Belgische website online gaan. Naast de diverse speeches en presentaties gaat er in de foyer een stakeholders’ market door met informatie over de partners en hun projecten.

De FOD Sociale Zekerheid coördineert de verschillende initiatieven van de talrijke partners.

Naar de Europese website voor Active Ageing

Naar de campagnevideo