Print deze pagina

Europese Slotconferentie actief ouder worden

De Slotmanifestatie van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 ging door op 10 december in Nicosia, onder het voorzitterschap van Cyprus.
Conferentie/seminarie/publiek debat • Wedstrijd/prijs
Brussel

László Andor, de Europese Commissaris voor tewerkstelling, sociale zaken en inclusie benadrukte dat het Europees Jaar een belangrijke hefboom is geweest voor alle initiatieven die actief ouder worden promoten. Hij was aangenaam verrast door de hoeveelheid initiatieven en de variatie ervan.

Bovendien hebben de lidstaten, samen met de Commissie, de "Guiding Principles for Active Ageing and Solidarity between Generations" ontwikkeld. Ze zijn bedoeld voor alle organisaties die een rol spelen bij het verbeteren van de voorwaarden voor actief ouder worden.

Tijdens de slotconferentie werd een nieuwe Active Ageing Index (AAI) voorgesteld. De index zal de lidstaten helpen om uitdagingen en verbeterpunten te herkennen en de voortgang op gebied van actief ouder worden te volgen.

Meer informatie over de europese slotconferentie

-