Print deze pagina

Slotconferentie Europees Jaar Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties in België

Op dinsdag 27 november vond in hotel Husa President Park in Brussel de slotconferentie plaats van het Europees Jaar 2012 in België.
Conferentie/seminarie/publiek debat
Brussel

 

Op dinsdag 27 november vond in hotel Husa President Park in Brussel de slotconferentie plaats van het Europees Jaar 2012 in België.

In diverse werkgroepen werd een stand van zaken opgemaakt omtrent actief ouder worden en intergenerationele solidariteit in ons land. Daarbij lag de nadruk op de dimensies werk, gezondheid, welvaartspositie en participatie. Diversiteit wasl een bijzonder aandachtspunt: rekening houden met de situatie van verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van een gedeelde diagnose werd getracht om elementen van consensus en meningsverschil te identificeren over de weg vooruit: zowel wat betreft het overheidsbeleid als wat betreft de door de diverse stakeholders te ondernemen acties in de toekomst. 

De conferentie werd gevoed door de resultaten van de activiteiten en de initiatieven die in de loop van 2012 door de partners in het Europees Jaar werden georganiseerd (vanuit dit perspectief werden in de loop van de maand oktober hoorzittingen georganiseerd)  en door goede praktijken uit het buitenland. 

Politieke verantwoordelijken van de verschillende beleidsniveaus die in België betrokken zijn bij de problematiek reageerden op de resultaten van de werkzaamheden. Professor Alan Walker, een internationaal erkend expert op het domein van actief ouder worden en de federale ministers Alexander  De Croo en Monica De Coninck namen het woord. 

Tijdens de conferentie werd de Federale Adviesraad voor Ouderen geïnstalleerd. De Federale Raad brengt op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, advies uit omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden, rekening houdend met de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en de behoeften van de ouderen. 

Documenten en presentaties 

 

Workshop Werk

Discussienota Werk

Hoorzitting Werk

Michel Albertijn Inleiding

Wieteke Conen Europese werkgevers en vergrijzing op de werklvloer

Workshop Gezondheid

Discussienota Gezondheid

Hoorzitting Gezondheid

Guy Dargent Mise en contexte du thème Santé et vieillissement

Geneviève Imbert - Prévention et vieillissement : modèles, expérimentations et mise en oeuvre

Workshop Welvaartspositie

Discussienota Welvaartspositie

Hoorzitting Welvaartspositie

David Natali Situation de bien-être en Belgique

Bo Konberg Experiences of the Swedish pension reform

Plenaire zitting

J. Geeroms : Beleidsparticipatie van ouderen

Samenstelling van de Federale Adviesraad Ouderen

 

Foto's en video

Fotoreportage

Toespraken

Monica De Coninck

Alan Walker

Alexander De Croo

Mireille Goemans 

Reacties bezoekers

Tony van Der Steen

Madame Robert

Uwe Lanske

 

In diverse werkgroepen zal een stand van zaken worden opgemaakt omtrent actief ouder worden en intergenerationele solidariteit in ons land. Daarbij zal de nadruk liggen op de dimensies werk, gezondheid, welvaartspositie en participatie. Diversiteit zal een bijzonder aandachtspunt zijn: rekening houden met de situatie van verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van een gedeelde diagnose zal getracht worden elementen van consensus en meningsverschil te identificeren over de weg vooruit: zowel wat betreft het overheidsbeleid als wat betreft de door de diverse stakeholders te ondernemen acties in de toekomst. 
De conferentie zal gevoed worden door de resultaten van de activiteiten en de initiatieven die in de loop van 2012 door de partners in het Europees Jaar werden georganiseerd (vanuit dit perspectief werden in de loop van de maand oktober hoorzittingen georganiseerd)  en door goede praktijken uit het buitenland. 
Politieke verantwoordelijken van de verschillende beleidsniveaus die in België betrokken zijn bij de problematiek zullen reageren op de resultaten van de werkzaamheden. Professor Alan Walker, een internationaal erkend expert op het domein van actief ouder worden en de federale ministers Alexander  De Croo en Monica De Coninck zullen onder andere het woord nemen. 
Tijdens de conferentie zal de Federale Adviesraad voor Ouderen worden geïnstalleerd. De Federale Raad zal op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, advies uitbrengen omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden, rekening houdend met de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en de behoeften van de ouderen. 

De conferentie is in principe toegankelijk voor iedereen, maar registratie tegen ten laatste 15 november is verplicOp dinsdag 27 november vond in hotel Husa President Park in Brussel de slotconferentie plaats van het Europees Jaar 2012 in België.

In diverse werkgroepen werd een stand van zaken worden opgemaakt omtrent actief ouder worden en intergenerationele solidariteit in ons land. Daarbij lag de nadruk op de dimensies werk, gezondheid, welvaartspositie en participatie. Diversiteit wasl een bijzonder aandachtspunt: rekening houden met de situatie van verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van een gedeelde diagnose werd getracht om elementen van consensus en meningsverschil te identificeren over de weg vooruit: zowel wat betreft het overheidsbeleid als wat betreft de door de diverse stakeholders te ondernemen acties in de toekomst. 

De conferentie werd gevoed door de resultaten van de activiteiten en de initiatieven die in de loop van 2012 door de partners in het Europees Jaar werden georganiseerd (vanuit dit perspectief werden in de loop van de maand oktober hoorzittingen georganiseerd)  en door goede praktijken uit het buitenland. 

Politieke verantwoordelijken van de verschillende beleidsniveaus die in België betrokken zijn bij de problematiek reageerden op de resultaten van de werkzaamheden. Professor Alan Walker, een internationaal erkend expert op het domein van actief ouder worden en de federale ministers Alexander  De Croo en Monica De Coninck namen het woord. 

Tijdens de conferentie werd de Federale Adviesraad voor Ouderen geïnstalleerd. De Federale Raad brengt op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, advies uit omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden, rekening houdend met de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en de behoeften van de ouderen. 

We publiceren de presentaties, foto's en video's van de conferentie.

Plenaire vergadering

Atelier Welzijn

Atelier Gezondheid

Atelier Werk

Workshop report

 

Op dinsdag 27 november 2012 van 8u30 tot 19h30
In Hotel Husa President Park, Albert II-laan, nr. 44, 1000 Brussel

Wanneer?

Op dinsdag 27 november 2012 van 8u30 tot 19h30

Waar?

Hotel Husa President Park, Albert II-laan, nr. 44, 1000 Brussel