Print deze pagina

Pers

Federale Adviesraad voor Ouderen

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft vandaag de nieuwe Federale Adviesraad voor Ouderen geïnstalleerd. Hij deed dat op de afsluitende conferentie van het Europees Jaar Actief Ouderen en Solidariteit tussen Generaties. Met de Federale Adviesraad voor Ouderen krijgen ouderen een volwaardig inspraakorgaan op federaal niveau. Tot nu toe hadden ze enkel een inspraakorgaan voor pensioenaangelegenheden.

Lancering van de Prijzen voor het Europees Jaar 2012: De beste initiatieven belonen die het actief ouder worden en intergenerationele veroudering promoten

De Europese Commissie lanceert de Prijzen voor het Europees Jaar 2012, als onderdeel van het Europese Jaar voor Actief ouder worden en Intergenerationele solidariteit 2012, om zo de organisaties en individuen in de bloemetjes te zetten die actieve veroudering promoten in hun activiteiten.

De Beiaarde : Staande ovatie voor Groot Oost-Vlaamse Lenteconcert

Het Groot Oost-Vlaamse Lenteconcert van het Gentse mannenkoor Singhet Scone, onder leiding van de Meise dirigent Léon-Bernard Giot, was vorige zaterdagavond (24/03) een schot in de roos. Hier het volledig artikel vanuit De Beiaard van vrijdag 30 maart 2012. 

Reactie VOLT-uitzending: leeftijdsdiscriminatie in de uitzendsector - Persberich Centrum voor gelijkheid van kansen en racisme bestrijding

 

 

Vijf op de tien geteste interimkantoren maken er geen probleem van om op vraag van
een klant geen 50-plussers te selecteren voor een interim-opdracht. Dat blijkt vandaag
uit een nieuwe undercoverreportage van het VRT-programma VOLT. Het Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) veroordeelt
scherp deze praktijken van leeftijdsdiscriminatie en roept de interimsector en de overheid
op om discriminerende bedrijven hard aan te pakken.

Vijf op de tien geteste interimkantoren maken er geen probleem van om op vraag vaneen klant geen 50-plussers te selecteren voor een interim-opdracht. Dat blijkt vandaaguit een nieuwe undercoverreportage van het VRT-programma VOLT. Het Centrum voorgelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) veroordeeltscherp deze praktijken van leeftijdsdiscriminatie en roept de interimsector en de overheidop om discriminerende bedrijven hard aan te pakken.

Speaking note van Koos RICHELLE, Directeur generaal, DG Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie, Europees Commissie

Speaking note van Dhr. M Koos Richelle, Directeur-Generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie, Europees Commissie ivm Europees Jaar 2012 voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties in België. Document in FR en NL (afwisselend).

Maak deel uit van het Media Netwerk van het Europees Jaar 2012

Het media netwerk maakt het mogelijk voor journalisten en belangrijke media outlets om met elkaar in verbinding te komen, te delen en deel te nemen aan het Europese jaar van de Actieve veroudering en intergenerationele solidariteit 2012.Het is een exclusieve pool van journalisten van overal in Europa die geïnteresseerd zijn in alle topics inzake het Europese Jaar, zoals economie en tewerkstelling, gezondheid en sociale zorg, pensioenen en vrijwilligerswerk, volwassenenonderwijs en ouderdomsvriendelijke omgevingen, ...

Persbericht Kick-off Vandeurzen

Actief ouder worden … ook in Vlaanderen !

Op 7 maart 2012 wordt het Europees jaar 2012 actief ouder worden in België gelanceerd. Het knappe aan het Europees jaar actief ouder worden is dat de oudere deze keer niet louter benaderd wordt vanuit haar kwetsbaarheid of verengd wordt tot zorgbehoevende. Europa roept de lidstaten op om resoluut te kiezen voor de oudere die deel uit maakt van de samenleving, hiervoor heel wat kan betekenen, die actief in het leven staat, zich engageert en zich betrokken voelt in die samenleving.

Persbericht Kick-off Tillieux (Wallonië) in FR

Initiatieven in Wallonië ivm actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties (in FR) 

Persbericht_Kick-Off_Courard

De actieve vergrijzing: een kostbare bijdrage en een noodzakelijke mentaliteitsverandering

De vergrijzing wordt vaak als een bedreiging ervaren, en vooral als een belasting voor de uitgavenbegroting van de lidstaten van de Europese Unie. Maar de langere levensduur en betere gezondheidsvooruitzichten bieden ook echte perspectieven om de positieve bijdrage van de ouderen aan de maatschappij te versterken.

Persbericht Europa

Brussel, 7 maart 2012. Vandaag geeft België het startschot van het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Het openingsevenement wordt in het Internationaal Perscentrum - Residence Palace - gehouden.