Print deze pagina

Publicaties

Actief ouder worden in Vlaamse steden en gemeenten

 

Een onderzoek, in samenwerking met de VVSG,
uitgevoerd door Pieter Rondelez, stafmedewerker aan
het Kenniscentrum Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen - Hogeschool-Universiteit
Brussel
Europa (en de rest van de wereld) wordt geconfronteerd met demografische veranderingen waarvan de gevolgen al voelbaar zijn. De vergrijzing roept een aantal vragen op. 
Hoe zorgen we ervoor dat mensen zolang mogelijk onafhankelijk en actief blijven als ze ouder worden? 
Wat zijn hiervoor de onderliggende redenen? 
Zal een groter aantal ouderen het failliet inluiden van de gezondheidszorg en het sociale zekerheidssysteem? 
Hoe kan de levenskwaliteit van ouderen verbeterd worden? 
Hoe vinden we een goed evenwicht tussen de rol van het gezin (en familie) en de staat wanneer het erop aan komt te zorgen voor oudere mensen die assistentie nodig hebben?
Dit onderzoek focust op de participatiepijler binnen het active ageing discours. D. Verté definieert maatschappelijke participatie als volgt: niet-arbeidsgerichte activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbondenheid in de samenleving. De nadruk ligt dus op participatie, eerder dan op ontspanning.

Een onderzoek, in samenwerking met de VVSG, uitgevoerd door Pieter Rondelez, stafmedewerker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - Hogeschool-Universiteit Brussel.

Europa (en de rest van de wereld) wordt geconfronteerd met demografische veranderingen waarvan de gevolgen al voelbaar zijn. De vergrijzing roept een aantal vragen op: 

 • Hoe zorgen we ervoor dat mensen zolang mogelijk onafhankelijk en actief blijven als ze ouder worden? 
 • Wat zijn hiervoor de onderliggende redenen? 
 • Zal een groter aantal ouderen het failliet inluiden van de gezondheidszorg en het sociale zekerheidssysteem? 
 • Hoe kan de levenskwaliteit van ouderen verbeterd worden? 
 • Hoe vinden we een goed evenwicht tussen de rol van het gezin (en familie) en de staat wanneer het erop aan komt te zorgen voor oudere mensen die assistentie nodig hebben?

Dit onderzoek focust op de participatiepijler binnen het active ageing discours. D. Verté definieert maatschappelijke participatie als volgt: niet-arbeidsgerichte activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbondenheid in de samenleving. De nadruk ligt dus op participatie, eerder dan op ontspanning.

Actief ouder worden in Vlaamse steden en gemeenten (.pdf)

The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations

 

Deze brochure beschrijft de bijdrage van de Europese Unie tot de actief ouder worden agenda. Het is de bedoeling alle lidstaten te inspireren tot grotere inspanningen  om actief ouder worden te promoten, er daarbij voor zorgend dat de solidariteit tussen de generaties de test van de veroudering van de bevolking kan doorstaan. 
In het Engels:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=en
In het Frans:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr 

Deze brochure beschrijft de bijdrage van de Europese Unie tot de actief ouder worden agenda. Het is de bedoeling alle lidstaten te inspireren tot grotere inspanningen  om actief ouder worden te promoten, er daarbij voor zorgend dat de solidariteit tussen de generaties de test van de veroudering van de bevolking kan doorstaan. 

In het Engels

In het Frans

De Diversiteitsbarometer Werk

 

De Diversiteitsbarometer Werk meet het belang van de factor leeftijd in België vanuit het perspectief van discriminatie, tolerantie en participatie.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding publiceerde de Diversiteitsbarometer Werk 2012.  Het opzet van de Diversiteitsbarometer is de ontwikkeling van een structureel en lange-termijn-meetinstrument dat op wetenschappelijk onderbouwde wijze discriminatie, tolerantie en participatie van bepaalde doelgroepen gekenmerkt door hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, …  in kaart moet brengen. De resultaten en rapportering van de barometer zijn gericht aan de beleidsverantwoordelijken, de sociale partners en het middenveld en de supranationale instanties.

De Diversiteitsbarometer Werk meet het belang van de factor leeftijd in België vanuit het perspectief van discriminatie, tolerantie en participatie.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding publiceerde de Diversiteitsbarometer Werk 2012.  Het opzet van de Diversiteitsbarometer is de ontwikkeling van een structureel en lange-termijn-meetinstrument dat op wetenschappelijk onderbouwde wijze discriminatie, tolerantie en participatie van bepaalde doelgroepen gekenmerkt door hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, …  in kaart moet brengen. De resultaten en rapportering van de barometer zijn gericht aan de beleidsverantwoordelijken, de sociale partners en het middenveld en de supranationale instanties.

Rapport in NL (.pdf)

The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations

Deze brochure beschrijft de bijdrage van de Europese Unie tot de actief ouder worden agenda. Het is de bedoeling alle lidstaten te inspireren tot grotere inspanningen  om actief ouder worden te promoten, er daarbij voor zorgend dat de solidariteit tussen de generaties de test van de veroudering van de bevolking kan doorstaan. 

Flash Eurobarometer Solidariteit tussen de Generaties 2009

 

In functie van de eerste Europese Dag van de Solidariteit tussen de Generaties op 29 april 2009 werd in maart 2009 een Flash Eurobarometer enquête (Flash No 269) over intergenerationele solidariteit uitgevoerd in de 27 lidstaten. De opvattingen van de EU burgers werden onderzocht over: 
- de relaties tussen jongere en oudere generaties;
- de kosten verbonden aan een verouderende bevolking – vooral in termen van pensioenen en ouderenzorg;
- de behoefte aan hervormingen van pensioensystemen en sociale zekerheid;
- wijzen waarop ouderen bijdragen tot de samenleving – financieel of op andere manieren;
- mogelijkheden voor zelfstandig leven voor oudere EU burgers;
- voorzieningen voor ouderenzorg en ondersteuning door sociale diensten;
- de rol van de overheden in het ondersteunen van sociale diensten.

In functie van de eerste Europese Dag van de Solidariteit tussen de Generaties op 29 april 2009 werd in maart 2009 een Flash Eurobarometer enquête (Flash No 269) over intergenerationele solidariteit uitgevoerd in de 27 lidstaten.

De opvattingen van de EU burgers werden onderzocht over: 

 • de relaties tussen jongere en oudere generaties;
 • de kosten verbonden aan een verouderende bevolking - vooral in termen van pensioenen en ouderenzorg;
 • de behoefte aan hervormingen van pensioensystemen en sociale zekerheid;
 • wijzen waarop ouderen bijdragen tot de samenleving – financieel of op andere manieren;
 • mogelijkheden voor zelfstandig leven voor oudere EU burgers;
 • voorzieningen voor ouderenzorg en ondersteuning door sociale diensten;
 • de rol van de overheden in het ondersteunen van sociale diensten.

 

 

Brochure How to promote active ageing in Europe. AGE Platform.

In samenwerking met het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie publiceerde AGE Platform in september 2011 deze brochure die aangeeft welke Europese financiële middelen voorhanden zijn om regionale en lokale overheden te ondersteunen in de promotie van actief ouder worden. Regionale en lokale stakeholders worden uitgenodigd de middelen zo effectief mogelijk te gebruiken, bij voorkeur in partnerschap tussen verschillende landen. De brochure bevat een veelheid van voorbeelden van projecten die Europese financiering ontvangen hebben.

Visietekst Actief Ouder Worden Vlaamse Ouderenraad en Vlaamse Jeugdraad

 

Op een conferentie naar aanleiding van de lancering van haar campagne actief ouder worden op 27 april 2012 stelde de Vlaamse Ouderenraad haar visie op het thema voor. Ook de visie van de Vlaamse Jeugdraad kwam bij deze gelegenheid aan bod.
Visie Vlaamse Ouderenraad:
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/file?fle=5238 
Visie Vlaamse Jeugdraad:
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/file?fle=5280 

Op een conferentie naar aanleiding van de lancering van haar campagne actief ouder worden op 27 april 2012 stelde de Vlaamse Ouderenraad haar visie op het thema voor. Ook de visie van de Vlaamse Jeugdraad kwam bij deze gelegenheid aan bod.


Visie Vlaamse Ouderenraad

Visie Vlaamse Jeugdraad

Bijzondere Eurobarometer Actief Ouder Worden 2011

 

Ter ondersteuning van het Europees Jaar 2012 bestelde de Europese Commissie een bijzondere Eurobarometer (nr. 378) met het oog op een beter begrip van de opvattingen en houdingen van de Europese burgers over oudere mensen en de bijdrage van oudere mensen op de werkvloer en in de samenleving. De enquête moest ook nagaan wat de opvattingen waren over hoe een actieve rol van oudere mensen in de samenleving best kan bevorderd worden. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen september en november 2011 in alle EU lidstaten, Kroatië, Ijsland, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Noorwegen en Turkije.

 

Samenvatting (Engels)

Volledig rapport (Engels)

Factsheet België NL

Jaarverslag 2012 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid met thematische focus op actief ouder worden.

 

Op vraag van Minister van Werk Monica De Coninck heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn Jaarverslag 2012 de problematiek van het actief ouder worden en de eindeloopbaan centraal gesteld. Naast de traditionele sectie over de recente ontwikkelingen op en vooruitzichten voor de arbeidsmarkt bevat het verslag een systematische empirische studie van de positie van oudere arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. De relevante institutionele context en de troeven en belemmeringen voor de werkgelegenheid van arbeidskrachten ouder dan 55 jaar worden onderzocht. Op basis van deze analyse formuleert de Raad een aantal aanbevelingen. Verder bevat het verslag ook een advies in verband met de pensioenbonus en een inventaris van onvoldoende of niet uitgevoerde maatregelen uit het generatiepact, een belangrijk pakket beleidsmaatregelen dat in december 2005 werd beslist met het oog op het verhogen van de tewerkstelling van jongeren, het actief ouder worden en het bevorderen van een sterke en solidaire sociale zekerheid.

 

Jaarverslag 2012

Agenda van de 'Get involved' Kick-off op 7 maart

Ter gelegenheid van de lancering van het Europees Jaar 2012 voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties, hebben verschillende sprekers de thema's van het Jaar toegelicht met aandacht voor de gevolgen op het terrein en op het politiek niveau.

Ontdek hier het programma van de dag en de mini-biografieën van de 4 getuigen.