Vrijwilligers vóór ouderen, tegen sociale onrechtvaardigheid

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
Onderzoek/analyse
Vlaanderen
Met dit project wordt kennis ingezameld en worden problemen opgespoord. De bedoeling is een didactisch werkmodel te ontwikkelen dat aangepast is aan de band tussen vrijwilligerswerk en ouderen die met sociale onrechtvaardigheid kampen, en dat alle initiatieven inzake armoedebestrijding bij ouderen en inzake vrijwilligerswerk nog beter wil harmoniseren.

Dit project loopt over twee jaar en de eerste resultaten zullen eind 2012 bekend zijn. Tijdens dit verkennend wetenschappelijk onderzoek wordt vrijwilligerswerk omschreven in vergelijking met ouderenzorg en -participatie. Het onderzoek moet hindernissen/problemen op het vlak van vrijwilligersbeleid aan het licht brengen. Ook de behoeften van de organisaties en vrijwilligers komen aan bod. Het jaar daarna wordt op basis van de ingezamelde informatie een werkmodel ontwikkeld en verspreid. De organisaties die deel uitmaken van de doelgroep, kunnen dit model gebruiken om te komen tot een vruchtbaar beleid/beheer van het vrijwilligerswerk.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Eva Godfroid

Amerikalei 164
2000 Antwerpen

T 03 218 59 01