Werkprogramma

Het Belgische werkprogramma voor het Europees Jaar 2012 van Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties is beschikbaar. Dit document hanteert de gemeenschappelijke structuur van de werkprogramma’s van de deelnemende landen om op die manier de internationale uitwisseling te vergemakkelijken.

Het werkprogramma omvat volgende onderdelen:

relevantie van de thematiek van het Jaar voor Belgie
gevoerde overheidsbeleid in Belgie met betrekking tot het thema van het Jaar
de mobilisatie van stakeholders in functie van het Jaar (beschrijving voorbereiding Jaar en betrokkenheid stakeholders, standpunten en ideeen van stakeholders
selectie van geplande activiteiten en engagementen
korte conclusie
Het werkprogramma is niet meer dan een startpunt. Sterker nog, het is een ‘levend’ document dat voortdurend geactualiseerd zal worden. Zo staat het programma ook open voor organisaties die in de loop van 2012 de partners van het Jaar vervoegen en activiteiten ontwikkelen.