Zilverboek

Okra
Sensibiliserings-/informatiecampagne
Vlaanderen
Het Zilverboek is een nota vol positieve aanmoedigingen en bekommernissen over de ‘ouderenvriendelijkheid’ in een gemeente, door de bril van 55-plussers. Het wordt opgemaakt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, opdat alle democratische, politieke partijen en de toekomstige gemeentelijke beleidsvoerders oog hebben voor ouderen en hun noden!